Witamy

w Bankowy Funduszu Nieruchomościowym ACTUS Sp. z o.o.

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy ACTUS Sp. z o.o. to pomiot wchodzący skład grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Fundusz jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej o pow. 468.468 m2, na której istnieje możliwość budowy osiedla domów jednorodzinnych lub willi wielkomiejskich – nawet do 81.000 m2 powierzchni mieszkalnej użytkowej. Działka znajduje się we Wrocławiu w odległości ok. 12,8 km od centrum Wrocławia i Rynku Starego Miasta.

Potwierdzeniem atrakcyjności lokalizacji nieruchomości Funduszu jest już wybudowane i zamieszkałe osiedle mieszkaniowe Malownicze 1 oraz rozpoczęte prace budowlane przy kolejnym etapie rozwoju tego terenu - osiedlu mieszkaniowym Malownicze 2.

O spółce

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy ACTUS Sp. z o.o. powstał w 1999 roku jako podmiot który w ramach grupy kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. miał koncentrować swoją działalność biznesową na rynku nieruchomości.

Obecna strategia Funduszu obejmuje działania związane ze sprzedażą posiadanego portfela aktywów nieruchomościowych.

Portfel nieruchomości

Portfel nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w dynamicznie rozwijającej się zachodniej części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna, w obrębie Marszowice, pomiędzy ulicami Krzelowską i Marszowicką w sąsiedztwie największego w granicach Wrocławia masywu lasu Mokrzańskiego.

Nieruchomość jest dostępna przez ulicę Krzelowską. Utwardzona część drogi została doprowadzona do budynku kościoła.

Dalej znajduje się droga polna, która będzie modernizowana. Położenie łączy w sobie zalety sąsiedztwa obszarów leśnych, walorów krajobrazowych, bliskości terenów rezydencjalnych o niskiej intensywności zabudowy, oddalenia od istniejącej niezorganizowanej starej zabudowy.

Lokalizacja umożliwia także dogodną komunikację z centrum zarówno samochodem jak i za pośrednictwem miejskich środków transportu. Dotarcie do wybudowanej niedawno obwodnicy Wrocławia, to kwestia kilku minut jady samochodem.

Nieruchomość stanowi 14 niezabudowanych działek o łącznej powierzchni 468.468 m2, opisanych w ewidencji gruntów pod numerami: : 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/30, 3/31, 3/25, 3/26.

Nieruchomość objęta jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego („MPZP”) na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XV/461/03 z dnia 20 listopada 2003 roku.

MPZP w rejonie zachodniej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu przewiduje przeznaczenie terenu w funkcji podstawowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w budynkach wolnostojących lub willach wielkomiejskich (przy czym nieprzekraczalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,4, zaś liczba kondygnacji nie może przekroczyć 3) z dopuszczalną funkcją usługową, o typie wykonywanych usług zależnie od ustalonego w planie obszaru.

Zgodny z założeniami MPZP podział terenu przewiduje budowę domów jednorodzinnych na działkach o pow. 1.000 m2 oraz willi wielkomiejskich wielorodzinnych do czterech mieszkań w budynku na działkach o powierzchni 1.500 m2.

Możliwa do uzyskania maksymalna mieszkalna powierzchnia użytkowa w ramach całej Nieruchomości różni się w zależności od koncepcji inwestycyjnej i może się zawierać w przedziale od ok. 56 tys. mkw. wg zaproponowanego w MPZP podziału terenu (rysunek poniżej) do prawie 81 tys. mkw. w wariancie zakładającym dokonanie korekt w układzie drogowym, gdyż MPZP umożliwia potencjalnemu inwestorowi elastyczność dotyczącą kształtowania działek na przedmiotowej Nieruchomości.

Kontakt

Dane Funduszu:

Bankowy Fundusz
Nieruchomościowy ACTUS Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Telefon: +48 799 069 744

NIP: 527-22-60-663
REGON: 016146487

KRS 0000023062